Skattefradrag

Du kan få skattefradrag for gaver du har gitt til Norges Naturvernforbund. Fradrag blir gitt for gaver over 500,- og opp til 25 000,- per år.

For at du skal få skattefradrag for dine gaver til Norges Naturvernforbund, krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødselsnummer (11 siffer).

Skattekvittering blir sendt ut i januar/februar til alle privatpersoner som er registrert med gaver som til sammen utgjør over 500,- . Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er 25 000,- per år. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingent ikke gir rett til skattefradrag. 

Hvis vi allerede har fødselsnummeret ditt, rapporterer vi gaver gitt til skattedirektoratet og gavebeløpet vil automatisk komme med på skattemeldingen. Du kan hente ut din skattekvittering på minside.naturvernforbundet.no

Dersom vi ikke har fødselsnummeret ditt må du oppgi det innen 22. februar for å kunne benytte skattefordelen.

Send oss fødselsnummer ditt ved å benytte skjemaet nedenfor (skjema er kryptert) eller du kan ringe oss på telefon 23 10 96 33 (Hverdager 09.00 - 15.00).

Mer informasjon om skattefradrag finner du på Skatteetatens nettsider.